Loopbaanbeleid

Groei, ontwikkeling, samenwerking 

Een baan bij Trivium betekent niet alleen dat je werkt aan de toekomst van onze leerlingen, maar biedt ook volop kansen voor je eigen loopbaan. Wij vinden het belangrijk om de ontwikkeling van jou en andere collega’s te stimuleren én te faciliteren. Alleen met goede medewerkers zijn we in staat om het beste in onze leerlingen naar boven te halen.

Professionele leercultuur 

We geven aandacht aan collectieve professionele ruimte van en voor álle medewerkers, in teams, secties of een ander verband. Belangrijk is het stimuleren van dialoog en onderlinge samenwerking. Dat vraagt om ruimte voor initiatieven van vaksecties en teams. Ruimte om fouten te kunnen en mogen maken, ruimte voor reflectie en bijstelling. Met maar één doel: voortdurende onderwijsverbetering. In onze professionele leercultuur zijn lenigheid en wendbaarheid noodzakelijk om te kunnen anticiperen op voortdurende veranderingen.