Opleidingsschool

Samen leren, samen groeien: Opleidingsschool Ommelanden

Het goed opleiden en professionaliseren van aanstaande, startende en ervaren docenten is belangrijk voor de kwaliteit van onderwijs en de professionele ontwikkeling van medewerkers. Daarom zijn onze scholen verbonden aan de opleidingsschool Ommelanden. In een opleidingsschool leiden scholen en opleidingen samen leraren op. Ommelanden bestaat uit vijf VO-scholen en drie lerarenopleidingen: Rijksuniversiteit Groningen, Hanze en NHL Stenden.

Een opleidingsschool gaat met een eigen programma verder dan een stageschool waar studenten in de praktijk leren lesgeven. Het eigen programma van een opleidingsschool beslaat ongeveer de helft van het gehele opleidingsprogramma van studenten. Daarin zijn bijvoorbeeld zaken als intervisie, themamiddagen en gerichte begeleiding op de werkplek opgenomen.

Kijk voor meer informatie op www.opleidingsschoolommelanden.nl